Dažniausiai užduodami klausimai

 

Jums tereikia:

Visuotiniu akcininkų susirinkimu priimti sprendimą dėl likvidavimo, paskirti likvidatorių, pasirašyti likvidavimo paslaugų sutartį, perduoti likvidatoriui įmonės dokumentus ir turtą (jei toks yra).

Turėtumėte vadovautis 5 pagrindiniais etapais:

 • Pasirinkite UAB pavadinimą, bei su šiuo pavadinimu kreipkitės į Juridinių asmenų registrą.
 • Parenkite steigimo dokumentus: steigimo sutartį, įstatus, steigiamojo akcininkų susirinkimo protokolą.
 • Suformuokite UAB įstatinį kapitalą su ne mažiau kaip 10 000 Lt suma. Atdarykite sąskaitą banke, tam kad gautumėte pažymą, kurią teiksite notarui.
 • Pateikite steigimo dokumentus (banko pažymą apie įstatinį kapitalą, patalpų, kuriose registruojama UAB buveinė, savininko sutikimas suteikti patalpas UAB buveinei) notarui, kuris patvirtins, kad dokumentai atitinka įstatymų reikalavimus ir kad UAB registruoti galima.
 • Notaro patvirtintus dokumentus pateikite Juridinių asmenų registrui.

Tačiau taupant laiką galite pasinaudoti įmonės teikiančios įmonės steigimo paslaugomis arba pasinaudoti galimybe įsigyti jau įsteigtą įmonę iš siūlomo įmonių pardavimo sąrašo. (Šiuo metu parduodamos įmonės - žiūrėti čia

Kiekvieną kartą ruošiant parduodamos įmonės (UAB) akcijų pirkimo pardavimo sutartį, yra įtraukiamas pardavėjo (esamo akcininko), įsipareigojimas bei patvirtinimas, kad parduodama įmonė nuo įsteigimo dienos iki akcijų pirkimo pardavimo sutarties pasirašymo dienos nevykdė jokios veiklos, neturi jokių įsiskolinimų valstybei ar kitiems tretiesiems asmens, nėra prisiėmusi jokių įsipareigojimų tiesiogiai ar už trečiuosius asmenis.

Tereikia pateikti dokumentus apie parduodamos įmonės akcininkų ir direktoriaus pasikeitimą Registrų centrui. Duomenys bus atnaujinami per tris darbo dienas.

Registrų centrui atnaujinus duomenis apie akcininkų pasikeitimą, naujasis įmonės vadovas gali vykti į banką ir patvirtinti savo parašą. Vadovas ir akcininkai oficialiai gali eiti savo pareigas ir veikti įmonės vardu jau tą pačią UAB pardavimo dieną.

Norint pakeisti įmonės pavadinima reikia:

 • Priimti sprendimą dėl įmonės pavadinimo keitimo. Reikalingas akcininkų ar dalininkų susirinkimas.
 • Pakeičiant įmonės pavadinimą kartu keičiami ir tvirtinami įstatai ar nuostatai, kurie registruojami Juridinių asmenų registre.
 • Prieš pakeičiant pavadinimą reikia apie tai paskelbti viešai (dienraštyje, arba VĮ Registrų centrų elektroniniame leidinyje). Įmonės įstatuose yra numatyta pranešimų skelbimo tvarka.

Įmonės pavadinimo keitimui reikalingi duomenys bei dokumentai:

 • Naujas juridinio asmens pavadinimas. Registrų centre bus įregistruotas laikinas įmonės pavadinimas.
 • Senieji įstatai. (nuostatai)
 • Įmonės pažymėjimas
 • Vadovo paskyrimo dokumentas
 • Akcininkų sprendimas keisti įmonės pavadinimą.
 • Akcininkų (narių, dalininkų) duomenys.

Galite kreiptis ir į įmonę teikiančią tokias palslaugas, kurie paruoš Jums visus reikalingus dokumentus, užpildys visas JAR formas, konsultuos įmonės pavadinimo keitimo klausimais.

Vadovaujantis LR įstatymais įmonės kiekvienais metais, pasibaigus jų ataskaitiniam laikotarpiui, turi pateikti finansines ataskaitas VĮ Registrų centras. Už finansinių ataskaitų nepateikimą įmonės vadovui gresia bauda nuo 1 000 iki 10 000 litų. Jei finansinės ataskaitos nepateikiamos daugiau nei 24 mėn., VĮ Registrų centras gali tokią įmonę išregistruoti iš Juridinių asmenų registro.

Pagal LR buhalterinės apskaitos įstatymo 21 straipsnį, už įmonės apskaitos organizavimą, vedimą bei apskaitos dokumentų išsaugojimą atsakingas įmonės vadovas. Tačiau jeigu padaroma nusikalstama veikla, kurios padaryme dalyvauja ir buhalteris, jam (kaip ir įmonės vadovui) gali būti taikoma ir baudžiamoji atsakomybė. Už apleistos buhalterijos sutvarkymą atsakingas įmonės vadovas. Tačiau jei įsidarbindamas buhalteris pasirašytinai patvirtins, kad jam perduoti tam tikri dokumentai, kurių iš tikrųjų jis negavo. Tokiu atveju, buhalteriui gali tekti atsakyti už kito darbuotojo veiksmus/neveikimą.

Deklaruoti pajamas privalo nuolatiniai Lietuvos gyventojai, atitinkantys Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 4 str. 1 dalyje nustatytus kriterijus):

 • Gavę su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų, kai tokių pajamų gavimo vietoje pritaikytas neapmokestinamas pajamų dydis (NPD) turi būti perskaičiuotas.
 • Gyventojai, išvardyti Lietuvos Respublikos gyventojų turto deklaravimo įstatymo 2 straipsnyje, ir jų šeimos nariai.
 • Gyventojai, vykdantys individualią veiklą .
 • Ūkininkai ir jų partneriai, kiti žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai.
 • Gavę pajamų už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn turtą.
 • Gavę kitokių pajamų.
 • Pageidaujantys susigražinti pajamų mokestį.
 • Galutinai iš Lietuvos išvykstantys gyventojai.
 • Tapę nuolatiniais Lietuvos gyventojais.

Įmonė negali būti likviduojama jei ji yra nemoki, t.y. nevykdo savo įsipareigojimų kreditoriams (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt) ir turi pradelstų įsipareigojimų ar įsiskolinimų iš anksčiau. Beto tikriausiai jūsų įmonės įsiskolinimai viršija pusę į balansą įrašyto turto vertės, tokiu atveju traktuojama, kad jūs neesate pajėgus atsiskaityti už įsigytas ar neatliktas paslaugas.

Viskas priklauso nuo klaidos atsiradimo priežasties. Jeigu klaida atsiranda Klientui netinkamai supildžius pirminius apskaitos dokumentus, už tai atsako Klientas. Jeigu klaida apskaitoje atsiranda dėl Bendrovės buhalterio kaltės, atsakomybė krenta buhalterinių paslaugų įmonei, kuri pagal pasirašytą buhalterinių paslaugų teikimo sutartį kompensuoja visus nuostolius, atsiradusius dėl Bendrovės darbuotojų kaltės.

Naujienos

03 Rugsėjo

Prieš įvedant eurą – istorinės šešėlio gaudynės

Šiuo metu Lietuvoje iš rankų į rankas vaikšto banknotų ir centų už 12 mlrd. Lt. Įvairūs vertinimai rodo, kad apie penktadalis Lietuvos ekonomikos yra šešėlyje, todėl Lietuvai įvedant eurą ne vieną ir ne du milijardus nelegalių pinigų bus bandoma pakeisti į naująją valiutą. ...

14 Rugpjūčio

Dešimt geriausių knygų apie asmeninius finansus

Karts nuo karto pasirodo sąrašai knygų, kurias, mūsų nuomone, verta paskaityti. Tarkim, vasarį publikavome dešimties įkvepiančių verslo lyderių biografijų sąrašą, balandį – penkios geriausios motyvacijos knygos, o birželį – dešimt akis atveriančių knygų apie verslą. ...

12 Rugpjūčio

Kiek kainuoja Jūsų finansinės klaidos ?

 • 10 dažniausiai daromų klaidų imant/turint būsto ar verslo paskolas.
 • Klaidos, daromos renkantis investicinio arba garantuotų palūkanų gyvybės draudimo sąlygas.
 • ...